Bàn về vấn nạn b.l.ự.c học đường hiện nay

Tôi không bênh anh Nhạ, nhưng các anh chị máu nóng tỉnh táo liu í, anh Nhạ có lỗi trong vụ nữ sinh b-ị đ-á-n-h h-ộ-i đ-ồ-n-g, l-ộ-t đ-ồ ở Hưng Yên, chứ không có lỗi trong vụ n-ữ s-i-n-h b-ị h-i-ế-p ở Quảng Trị, hay nữ sinh g-i-a-o g-à b-ị g-i-ế-t ở Điện Biên, hay n-ữ s-i-n-h t-ự t-ử vì tình ở Thái Bình. Những việc xảy ra ngoài phạm vi nhà trường và thuộc đời tư các học sinh/sinh viên, không liên quan đến ngành giáo dục, cái gì ra cái đó mới tìm được giải pháp chuẩn mực và dài lâu.

CẤM XE MÁY – Nên hay không?

Người Hàn Quốc lúc đó cũng đi xe máy, ai có tiền mới mua được xe. Nhưng đến giữa thập niên 70, chính quyền các thành phố lớn ở Hàn Quốc như Seoul, Busan kêu gọi người dân hạn chế đi xe máy vì sẽ khiến chúng ta không thể phát triển vĩ đại được như Nhật Bản, người dân vui vẻ chấp nhận bỏ xe, lội bộ vài km để dùng xe buýt.